Защо да се регистрирам онлайн?

При регистрация в електронния портал ще можете да:


  • заявявате желанието си за явяване на кандидатстудентски изпити;
  • проверявате в коя сграда и зала сте разпределени за съответния изпит;
  • проверявате оценките от изпитите онлайн;
  • посочвате желанията си за участие в класиране на по-късен етап;
  • проследявате резултатите от класиранията в СУ.