Регистрация на кандидат-магистър

Полетата маркирани с * са задължителни за попълване във формата. Ако имате ЛНЧ (вместо ЕГН), подаването на документи става на гише във ФЖМК.
В случай на две имена, повторете вашата фамилия.
Друго официално име, записано в личните документи, извън трите имена.

Съгласявам се предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани от Софийски университет “Св. Климент Охридски“ като администратор на лични данни за целите на кандидатстване в университета и на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни, с която декларирам, че съм запознат/а.